http://www.adssell.net                                                  เหรียญ เจ้าสัว  เนื้อเงิน                                                                      -------------------------------------                   พระพุทธวิถีนายก หรือหลวงปู่บุญ อดีตเจ้าวาสวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่า แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปทั่วประเทศไทย แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่คุณงามความดี ยังคงอยู่มิเสื่อมคลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแก่กล้าสามารถทางคาถาอาคมของท่าน ยังเป็นที่กล่าวขวัญจนทุกวันนี้

               เมื่องหลวงปู่บุญได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระราชาคณะที่พระพุทธวิถีนายกนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นต้นมา แม้ว่าท่านมีอายุได้ ๘๑ ปีแล้ว งานบริหารกิจการสงฆ์จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีที่ผ่านมาก็ได้ ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อย กิจการศาสนาในด้านต่างๆ โดยการนำของท่านก็ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดมาด้วยดี แต่ระยะหลังๆ นี้ หลวงปู่บุญ กำลังเข้าสู่วัยชราภาพมากแล้ว สังขารก็ทรุดโทรมร่วงโรยลงไปตามวันเวลา จะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละครั้งก็ไม่สะดวก

               ท่านจึงกราบทูลขอลาออกจากคณะสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ มีรับสั่งถามหลวงปู่ว่าเวลานี้อายุได้เท่าไร ท่านก็กราบทูลว่า ๘๑ ปีเศษ ทรงรับสั่งว่า "จงอยู่ไปก่อนเถิด" ท่านจึงต้องทนปฏิบัติงานต่อไปจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๔ อายุ ๘๔ ปี ทางการคณะสงฆ์จึงเห็นเป็นการสมควร พักผ่อนเสียที โดยให้ท่านได้รับพระราชทานยศเป็นกิติมศักดิ์

               วัตถุมงคลทุกอย่างที่ท่านได้สร้างขึ้นและปลุกเสกไว้ ล้วนโด่งดังทั้งสิ้น เพราะเต็มไปด้วยกฤตยาคมยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นลูกอมจินดามณี พระชัยวัฒน์ เบี้ยแก้ เหรียญหล่อโบราณพิมพ์เจ้าสัว ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องโดยทั่วไป

               เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ ถือว่า สุดยอดของเหรียญหลวงปู่บุญ ที่เช่าหากันที่หลักแสนขึ้นไป องค์ที่นำมาโชว์นี้ ค่านิยมประมาณ ๑.๗ ล้านบาท เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก กล่าวคือ เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นนี้ เดิมไม่ได้เรียก เหรียญเจ้าสัว แต่ประการใด สมัยที่สร้างเรียกกันว่า เหรียญหล่อซุ้มกระจัง

               ตามประวัติของทางวัดที่บันทึกไว้มีว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญฉลองอายุครบ ๗ รอบของหลวงปู่บุญ โดยแจกเฉพาะผู้ร่วมบริจาคปัจจัยจำนวนมาก ไม่ได้แจกทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนั้น

               ด้วยเหตุที่ผู้ได้รับแจกส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีฐานะมีอันจะกิน หรือบริจาคปัจจัยจำนวนมาก ในการบอกบุญเรี่ยไรเงินทุนสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัด ทำให้ชาวบ้านเรียกเหรียญนี้ว่า เจ้าสัว ตั้งแต่สมัยนั้น

               สำหรับภาพพระองค์ครูฉบับบนี้ เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญของ นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมคนพิการค้าสลากประเทศไทย เช่ามาในราคากว่า ๑.๕ ล้านบาท ทั้งนี้เขาได้ให้เหตุผลในการสะสมพระเครื่องไว้อย่างน่าคิดว่า

               "มีคนพูดเหมือนกันว่าตาบอดแล้วจะเล่นพระไปเพื่ออะไร ตาก็มองไม่เห็น ก็ถูกอย่างที่เขาพูดนั้นแหละ แต่ถ้ามองไปในอนาคตอันไกล พระเครื่องมีค่ายิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าเพชร การสะสมพระเครื่องที่เป็นของแท้ระหว่างที่เรามีฐานะเราก็พึ่งพุทธคุณท่านไปก่อน แต่เมื่อยามเราตกอับจำเป็นต้องใช้เงิน พระเครื่องก็ยังคงช่วยเราได้อยู่ดี ทองคำมีค่าที่ไร้พุทธคุณ พระเครื่องที่ทั้งค่ามีทั้งพุทธคุณ ยิ่งถ้าเป็นพระเครื่องที่เป็นทองคำยิ่งมีค่ายิ่งกว่า อย่างนี่เก็บพระเครื่องย่อมดีกว่าแน่"
                                                                 -------------------------------    ประวัติ หลวงปู่บุญ ขนฺธโชติ วัดกลางบางแก้ว กาลสมภพ          หลวงปู่บุญชาตะเมื่อวันจันทร์ขึ้น ๓ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๑๐ สัมฤทธิศกเวลาย่ำรุ่งใกล้สว่าง ตรงกับวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๓๙๑ อันเป็นปีที่ ๒๕ แห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ท่านชาตะ ณ. บ้านตำบลท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ในครั้ง นั้นยังเป็นตำบลบ้านนางสาว อ.ตลาดใหม่ เมืองนครชัยศรี มณฑลนครชัยศรี  ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นบ้านท่าไม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม แต่ปัจจุบันนี้ ต.ท่าไม้ ได้โอนไปขึ้นกับ อ.กระทุ่มแบน จ.สุมทรสาคร) โยมบิดาของหลวงปู่มีนามว่า "เส็ง" โยมมารดามีนามว่า "ลิ้ม" ท่านมี พี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ๖ คน โดยตัวท่านเป็นคนหัวปี มีน้องชายหญิง  ๕ คน ลำดับดังนี้ ๑. นางเอม ๒. นางบาง ๓. นางจัน ๔. นายปาน ๕. นายคง เหตุแห่งมีนามว่า "บุญ"          เมื่อวัยทารก ท่านมีอาการป่วยหนักถึงแก่สลบไป และไม่หายใจในที่สุดบิดามารดาและญาติ เมื่อเห็นว่า ท่านตายเสียแล้วจึงจัดแจงจะเอาท่านไปฝัง แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่จะได้ฝังท่านก็กลับฟื้นขึ้นมา บิดามารดา ได้ถือเอาเหตุนี้ตั้งชื่อให้แก่ท่านว่า "บุญ" การศึกษาและบรรพชา          เมื่อครั้งที่หลวงปู่บุญ ยังอยู่ในวัยเยาว์นั้น โยมทั้งสองได้ย้ายภูมิลำเนามาทำนาที่ตำบลบางช้าง อ.สามพราน  เมื่อท่านอายุได้ ๑๓ ปี โยมบิดาได้ถึงแก่กรรม โยมป้าของท่านจุงนำไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนอยู่กับพระปลัด ทอง ณ วัดกลาง ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า "วัดคงคาราม" ต.ปากน้ำ (ปากคลองบางแก้ว) อ.นครชัยศรี เมื่อท่าน อายุได้ ๑๕ ปีเต็มพระปลัดทองจึงทำการบรรพชาให้เป็นสามเณรและได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆ ให้  เมื่อครั้งนั้นท่านได้รับใช้อย่างใกล้ชิดจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของพระปลัดทอง แต่เมื่อมีอายุได้ใกล้อุปสมบท ท่านมีความจำเป็นต้องลาสิกขาเนื่องด้วยความป่วยไข้เบียดเบียน อุปสมบท          หลวงปู่บุญ อุปสมบทเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ณ พัทธสีมา วัดกลางบางแก้ว เมื่อวันจันทร์เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๒๓๑ เอกศกเพลาบ่ายตรงกับวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๑๒ ในท่ามกลาง ที่ประชุมสงฆ์ ๓๐ รูป โดยมีพระปลัดปาน เจ้าอาวาสวัดพิไทยทาราม (วัดตุ๊กตา) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระ ปลัดทอง เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว พระอธิการทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดงิ้วราย พระครูปริมานุรักษ์ วัดสุประดิษฐานราม และพระอธิการจับ เจ้าอาวาสวัดท่ามอญร่วมกันให้สรณาคมณ์กับศีลและสวดกรรมวาจา อนึ่ง การที่มีพระอาจารย์ร่วมพิธีถึง ๔ รูปเช่นนี้ก็เพราะพระเถระเหล่านี้เป็นที่เคารพนับถือ ของผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้า ภาพอุปสมบทแล้วพระอุปัชฌาย์ขนานนามฉายาให้ว่า "ขนฺธโชติ" แล้วให้จำพรรษาอยู่กับพระปลัดทอง ที่วัดกลางบางแก้ว การศึกษาทางปริยัติและปฏิบัติ          หลวงปู่บุญ ถูกว่างพื้นฐานในทางธรรมมาอย่างดีแล้วตั้งแต่เป็นเด็กวัดและสามเณร ซึ่งช่วงระยะเวลา ดังกล่าวประมาณ ๕-๖ ปี ที่ได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้พระปลัดทอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นฐานในทางธรรม ของท่านถูกถ่ายทอดมาโดยพระปลัดทองทั้งสิ้น อาจารย์อีกรูปหนึ่งของท่านก็คือพระปลัดปาน เจ้าอาวาส วัดตุ๊กตา ซึ่งจากปากคำของพระครูธรรมวิจารณ์ (ชุ่ม) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว) บางกอกน้อย  เคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุญได้เล่าเรียนกรรมฐานและอาคมกับท่านปลัดปาน อันที่จริงนั้นอาจารย์ที่ถ่ายทอด วิชาความรู้ทางธรรม ทั้งปริยัติและปฏิบัติตลอดจนพระเวท และพุทธาคมให้แก่ท่านยังมีอีกหลายรูป แต่จะกล่าวถึงในถัดไป สมณศักดิ์และตำแหน่ง ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอธิการปกครองวัดกลางบางแก้ว ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวด ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอีก ๔ เดือน คือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ศกเดียวกันก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมีราชทินนามว่า "พระครูอุตรการบดี"  และยกให้เป็นเจ้าคณะแขวง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒ ก็ได้รับพระกรุณาโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญา บัตรที่ "พระครูพุทธวิถีนายก" และให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมกับจังหวัด สุพรรณบุรี ในปีพ.ศ. ๒๔๗๑ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะสามัญในราชทินนามที่  "พระพุทธวิถีนายก" ประวัติชีวิตหลวงปู่บุญที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนย่อยในทั้งหมดของท่าน เพราะหากจะนำมาเขียนกัน จริงๆ คงต้องยืดยาวมาก อีกทั้งได้มีนักเขียนหลายท่านพรรณาไว้อย่างถูกต้องดีแล้วผู้เขียนจึงเว้นไว้เสีย ไม่นำมากล่าวถึงอีก เมตตาธรรม          ปกติหลวงปู่บุญ เป็นพระที่มีความเมตตากรุณาแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอันมาก ได้อุปการะพระลูกวัดตลอดจน สานุศิษย์ และเกื้อกูลชาวบ้านอยู่เป็นนิจ ตลอดอายุขัยของท่าน ทั้งนี้เกิดจากเป็นนิสัยโดยกำเนิดของท่านที่  เป็นผู้มีใจเป็นบุญกุศลและปฏิเสธการกระทำอันเป็นบาปมาตั้งแต่เยาว์วัยแล้ว ปล่อยปลาหมดข้อง          สมัยเมื่อหลวงปู่บุญ ยังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่กับโยมทั้งสอง ก็มีลักษณะแปลกกว่าเด็กทั้งหลายคือ ไม่ยอมฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต และไม่ชอบการจับเอาสัตว์มาเล่น ทรมานเหมือนเด็กอื่นๆ โยมทั้งสองซึ่งมีอาชีพในการทำนานั้น  ขณะว่างจากงานก็จะเที่ยวหาปลาตามหนองน้ำต่างๆ เพื่อมาทำอาหารบริโภคเช่นเดียวกับชาวนาบททั้งหลาย  และโยมทั้งสองก็มักจะเอาท่านไปด้วย เพราะท่านเป็นบุตรคนหัวปี โดยมอบท่าน สะพายข้องใส่ปลาที่จับได้ ตอนแรกๆ ท่านไม่ยอมไปด้วย ก็ถูกโยมดุว่า ท่านจึงจนใจต้องสะพานย่ามติดตามโยมไปด้วย ในวันหนึ่งโยม จับปลาได้มาก ต่างก็พากันดีใจปลดปลาใส่ข้องได้หลายตัว ครั้นกลับมาถึงบ้านเตรียมนำเอาปลามาทำอาหาร  พอเปิดข้องออกดูปรากฏว่า ไม่มีปลาในข้องเลยแม้แต่ตัวเดียว          เมื่อโยมถามท่านก็บอกว่าเอาปลาปล่อยไปตามทางหมดแล้ว เป็นอันว่าในวันนั้น แทบจะไม่มีกับข้าว รับประทานกันทั้งบ้าน โยมโกรธท่านมากและไม่ลงโทษเฆี่ยนตีท่าน อย่างรุงแรงหลังจากนั้นมา โยมก็มิได้ เอาท่านไปหาปลาอีกเลย และท่านก็ได้กลายเป็นเด็กที่ซึมเซาเหงาหงอยเบื่อความมีชีวิตอย่างโลภๆ หลวงปู่บุญ เคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าท่านมีความรู้สึกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วว่า ชีวิตทางโลกเป็นหนทางที่มีแต่ความ เบียดเบียน และมีความปรารถนาจะเข้าวัดบวชเรียนเสียเร็วๆ และก็ได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุได้  ๑๓ ปี และมีชีวิตในทางธรรมมาตลอด อำนาจ ตบะเดชะ
         แม้ว่าหลวงปู่บุญ จะเป็นผู้เฒ่าที่ใจดี แต่ก็ไม่วายที่จะมีคนเกรงกลัวกันมาก กล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจ ในตัว กอปรด้วยท่านเป็นคนพูดน้อย มีแววตากล้าแข็ง จึงไม่ว่าใครๆ ต่างก็พากันเกรงขามท่านกันทั้งนั้น  ใครก็ตามที่มีธุระทุกข์ร้อยมาหาท่าน ท่านก็จะรับเป็นภาระช่วยบำบัดปัดเป่าทุกข์ภัยนั้น ให้ด้วยความเมตตา กรุณาโดยทั่วหน้ากัน บางคนมาขอฤกษ์ หรือมาให้ท่านทำนายเกณฑ์ชะตาบอกข่าว ในคราวประสพ เคราะห์กรรมต่างๆ บ้างก็ขอให้ท่านรดน้ำพุทธมนต์ หรือมิฉะนั้นก็มาขอยารักษาโรคจากท่าน ครั้นเมื่อท่าน จัดการให้เรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะนั่งนิ่งๆ ไม่พูดจาว่ากระไรอีก คนที่มาหาท่านก็จะลงมือทำงานของท่านต่อไป  โดยปรกติแล้วในวันหนึ่งๆ หลวงปู่หาเวลาว่างจริงๆ ได้ยาก ท่านทำงานของท่านตลอดเวลา เว้นแต่เวลาฉัน  หรือเวลาจำวัดเท่านั้น          บุคลิกพิเศษของหลวงปู่อีกประการหนึ่งทำให้คนเกรงขามก็คือ แววนัยน์ตาอันแข็งกร้าวอย่างมีอำนาจ ของท่าน ทุกครั้งที่ท่านพูดกับใครนัยน์ตาคู่นี้จะจับต้องนัยน์ตาของผู้นั้นแน่นิ่งอยู่ตลอดเวลา นัยน์ตา ที่ทรง พลังอำนาจเช่นนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลย แม้ขุนโจรใจโหดก็จะไม่กล้าสู่นัยน์ตาท่านได้          ครั้งหนึ่งมีพระลูกวัด ๒-๓ องค์ แอบไถลมานั่งคุยกันเล่นอย่างสนุกสนานที่ท้ายน้ำหน้าวัดพร้อมกับร้อง ทักทายชาวบ้านที่พายเรือผ่านหน้าวัดไปมา โดยละเลยต่อการปฏิบัติศาสนากิจตามกำหนด หลวงปู่เดินมา เห็นเข้าพระเหล่านั้นต่างตัวสั่นงันงกด้วยความหวาดเกรงท่าน มีอยู่องค์หนึ่งที่ตกใจมากกว่าเพื่อนไม่รู้ว่า จะหลบหนีหลวงปู่ไปทางไหนดี เลยโดดหนีลงไปในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาท่านทั้งๆ ที่ตอนนั้นเป็นฤดูหนาว และน้ำในแม่น้ำก็เย็นจัดหลวงปู่ได้ร้องบอกว่า "ขึ้นมาเถอะคุณเดี๋ยวจะเป็นตะคริวตายเสียเปล่าๆ" แล้วท่านก็ลงมืออบรมสั่งสอนพระเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทำให้พระทุกองค์พากันเข็ดขยาด ไปอีกนาน          อีกเรื่องหนึ่งที่ หลวงปู่บุญไม่ชอบ ก็คือ ชาวบ้านที่ชอบนุ่งโสร่งเข้าวัด ท่านมักจะปรารภในเรื่องนี้ว่า "การแต่งกายเป็นเครื่องสอนนิสัยใจคอคน การเข้าวัดเข้าวาไม่ควรนุ่งโสร่งลอยชายมันไม่สุภาพ ควรนุ่งห่มให้เรียบร้อยสักหน่อยจะสมควร" ข่าวอันนี้เมื่อล่วงรู้ไปถึงชาวบ้านละแวกนั้นเข้า ก็กลายเป็น ข้อปฏิบัติที่ว่าต่อไปเมื่อใครจะเข้าวัดจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย โดยจะต้องไม่นุ่งโสร่งเป็นอันขาด อาพาธและมรณภาพ
 
         ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นต้นมา ซึ่งหลวงปู่บุญได้รับพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาคณะที่พระพุทธวิถี นายกนั้น ท่านมีอายุได้ ๘๑ ปีแล้ว งานบริหารกิจการสงฆ์จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีที่ผ่านมาก็ได้ ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อย กิจการศาสนาในด้านต่างๆ โดยการนำของท่านก็ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดมาด้วยดี แต่ระยะหลังๆ นี้ หลวงปู่บุญ กำลังเข้าสู่วัยชราภาพมากแล้ว สังขารก็ทรุดโทรร่วงโรยลงไปตาม วันเวลา จะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละครั้งก็ไม่สะดวก ท่านจึงกราบทูลขอลาออกจากคณะสงฆ์ สมเด็จพระ สังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ มีรับสั่งถามหลวงปู่ว่าเวลานี้อายุได้เท่าไร ท่านก็กราบทูลว่า ๘๑ ปีเศษ ทรงรับสั่งว่า "จงอยู่ไปก่อนเถิด"
         ท่านจึงต้องทนปฏิบัติงานต่อไปจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๔ อายุ ๘๔ ปี ทางการคณะสงฆ์จึงเห็นเป็นการสมควร พักผ่อนเสียที โดยให้ท่านได้รับพระราชทานยศเป็นกิติมศักดิ์ จึงได้ติดต่อให้กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ยกเป็นกิติมศักดิ์ หลวงปู่จึงได้พักผ่อนจากการบริหารคณะสงฆ์ คงปฏิบัติแต่กิจพระศาสนา ทำนุบำรุง พระอารามเป็นการถภายในแต่นั้นเป็นต้นมา มีหลักฐานบันทึกต่อไปถึงตอนมรณภาพของหลวงปู่ไว้ว่า          ท่านเจ้าคุณไม่เห็นแก่ความยากลำบาก มุ่งทำกิจที่เป็นสาธารณประโยชน์ทางศาสนา ด้วยความเคารพ อยู่ในธรรมเป็นประมาณ ควรกล่าวว่ามีจรรยา สมกับพุทธภาษิตที่ว่า "อโมฆ ตสฺส ชีวิตา " บุคคลผู้ประพฤติ ธรรมนั้นชีวิตไม่เป็นหมัน หรืออีกนัยหนึ่งซึ่งพ้องกับภาษิตว่า ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใดๆ ประพฤติธรรมสมควรธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมอยู่ ผู้นั้นเชื่อว่าเคารพนับถือบูชาแก่พระตถาคตเจ้า ด้วย การบูชาอันสูงสุดยิ่ง คือมีความเป็นอยู่ ยังหิตานุหิตประโยชน์ให้สำเร็จแก่ตนและหมู่ชนต่างๆ ชั้น ซึ่งเป็น ตัวอย่างอันดี ที่ธีรชนผู้หวังคุณงามความดี น่าจะพึงดำเนินตามต่อไปหากว่าเจ้าคุณท่านยังมีชีวิตอยู่ คงทำ ประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณะทางพระพุทธศาสนาอีกมาก          แต่นี่ท่านมาถึงมรณภาพเสียเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕  ปีชวด เวลา ๑๐.๔๕ น. โดยโรคคาพาธ ณ กุฏิของท่าน สิริรวมอายุท่านโดยปีได้ ๘๙ พรรษา ๖๗ ทั้งนี้ ก็เพราะสังขารของท่านประกอบด้วยชราภาพ จึงได้แปรปรวนยักย้ายไปตามธรรมดา ถึงแม้ว่าท่าน มรณภาพไปแล้วก็ดี คุณงามความดีซึ่งกระทำไว้ ก็ปรากฏตลอดมาจนบัดนี้ และคงปรากฏต่อไปอีกชั่วกาลนาน   http://www.thaisecondhand.com/frame.php?url=http://www.komchadluek.net/detail/20121224/147898/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.html


ความต้องการ : ขาย เลขที่ ลงประกาศ : 294441
ราคา : โทรสอบถาม ลงประกาศ วันที่ : 07/06/2013
ติดต่อ : เกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : เว็บไซต์ :
เบอร์มือถือ : 085-9559405    
ที่อยู่ 66/170 เทพารักษ์ จังหวัด : สมุทรปราการ

คำค้นหา : เหรียญ เจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว


สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ พระเครื่อง ดูทั้งหมด

ขายคอมครบชุด +จอ 19 นี้ว+คีบอร์ด+เมาร์

ขายยกเคส พร้อมจอ 19 นี้ว คีบอร์ด เมาร์ Compaq Presario CQ3472L Desktop PC CPU Pentium Dual-Core E6700 3.2GHz RAM DDR III 1G HDD SATA 500 G DVD RW SATA... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 27/12/2013

ครบชุด วคีบอร์ดเ

เคส AMD AthlonII X2 250 ชลบุรี

CPU AMD AthlonII X2 250 @ 3.0 GHz (AM3) 2 Cores M/B ECS MCP61M-M3 RAM DDR3 2 Gb Kington ตัวเตี้ย HDD Seagate 80 Gb / Sata Case Gview สีขาว-ชมพู สวยๆ ... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 13/12/2013

AthlonII

วันนี้จัด DELL OPTIPLEX 980 จัดจ้านด้วย I5 สวยสุดๆคับ

เสป็กเครื่อง CPU CORE I5 560 3.2 G RAM เป็น DDR III 4 G UP TO 16 G 4 SLOT HDD SATA 500 G VGA NVIDIA GT330 เป็นของเมืองนอกคับ ขนาด 1 G 128 BIT ใส่การ์ด... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 29/11/2013

OPTIPLEX

เคสประกอบใหม่ เมนบอร์ด MSI P67A- C45 CPU I7 2600 เทอร์โบ 3.8 ghz 4 คอร์ 8 เธรดแรงๆ HD 1000 GB RAM 8 GB VGA 1 GB รายละเอียดด้านในครับ

ขายเคสประกอบใหม่ เมนบอร์ด MSI P67A- C45 socket 1155 CPU I7 2600 เทอร์โบ 3.8 ghz 4 คอร์ 4 / 8 เธรด HD 1000 GB RAM 8 GB เเบบ DUAL Channel การ์ดจอแยก 1 ... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 28/11/2013

ประกอบ เมนบอร์ด รายละเอียด

ขายอุปกรณ์ร้านเกมส์

ตัวลูก 15 ชุด+โต๊ะเก้าอี้ ตัวแม่ 2 ชุด เครื่องแยกเน็ตแยกเกมส์ ชั้นขายขนม... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 21/11/2013

อุปกรณ์

เคสประกอบ Core2Quad Q6600 2.4Ghz (4 หัว) เพียง 4,990 บาท

เคสประกอบ Core2Quad Q6600 2.4Ghz (4 หัว) เพียง 4,990 บาท เคสประกอบคุณภาพ เคสยี่ห้อ Enlight พร้อม Supply วัตต์เต็ม ๆ จาก Enlight Mainboard Intel Sock... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 05/11/2013

ประกอบ

SELL CPU AMD Sempron 140 พร้อมซิงค์>>>จำนวน 5 ตัว<<< ราคาดีๆ

ขาย CPU AMD Sempron 140 ราคา 500 บาท มีจำนวน 5 ตัว สภาพดี ประกันหมดแล้ว เมื่อ 1/6/2013 มีจำนวน 5 ตัว เหมาทั้งหมด 5 ตัว ทั้งหมด 2000 บาท ค่าส่งสินค้า... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 05/11/2013

Sempron >>> <<<

*** ขายส่ง ราคาถูกมากๆ***Dell OptiPlex 380,DELL Latitude E6410 ATG

*** ขายส่ง ราคาถูกมากๆ มีแค่สัญญาณเดียว มาก่อนได้ก่อน *** ขายส่งเหมากองนะครับ ***ไม่แยกขาย*** รับสินค้าเองได้เลยครับ (สินค้าอยู่จังหวัด สงขลา) แถมค่าน... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 04/11/2013

OptiPlex

ขาย AM3 X2 ครบชุด RAM4GB HD500GB DVD-LCD17 ราคาขำๆไป ครบชุดพร้อมจอ LCD17

ขาย AM3 X2 ครบชุด RAM4GB HD500GB DVD-LCD17 ราคาขำๆไป CPU-ATHLON x2 4450 (เปิดหัว) MB-ASROCK N68S3 RAM-KINGTON 4GB/1333 แผ่นเดียวตัวเตี้ย ของใหม่ประกั... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 02/11/2013

ครบชุด RAM4GB DVDLCD17

ขาย SET Core2Quad Q6600 2.4Ghz/8M/1066/Ram 2Gb

ขาย SET Core2Quad สี่หัวแท้ๆ แรงๆ CPU - Q6600 2.4Ghz/8M/1066 + ซิงค์แท้ Ram - 2Gb/800 KingSton M/B Asrock G31M-S + ฝาหลัง Hdd 80Gb Sata DVD - Rw ... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 02/11/2013

2.4Ghz8M1066Ram

ขาย PC สเป็กร้านเกมส์ 10เครื่อง

ขาย ราคา : 55000 บาท เหมาหมด 10 เครื่อง 5000 บาท สเป็คร้านเกมส์ สำหรับคอเกมส์ ถูกๆ แรงๆ เล่นเกมส์ออฟไลน์ได้ชิวๆ,ออนไลน์สบาย การ์ดจอออนบอร์ดครับ (เล่... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 02/11/2013

ขายยกเคลส Acer Aspire SA85 เมนบอร์ เมนบอร์ socket 775 ASUS ntel CPU P4 2.80 GHz

ขายยกเคลส Acer Aspire SA85 เมนบอร์ เมนบอร์ socket 775 ASUS ntel CPU P4 2.80 GHz แรม : DDR 1GB, 400MHz กาดร์จอ 256 Geefore 5500 ฮาร์ดดิส : 80GB, DVD-RW... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 01/11/2013

ขายยกเคลส

เซ้งร้าน อินเตอร์เน็ต 25เครื่อง

รายละเอียด 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง ( ลูก ) 2. เครื่องเซฟเวอร์ 1 ชุดใหญ่ แบ่งเป็น 2 ระบบ จำนวน 3 ตัว 3. ชุดโต๊ะ - เก้าอี้ปรับนอน 25 ชุ... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 01/11/2013

อินเตอร์เน็ต

ขาย HP DX2300 ของ HP แท้ทุกชิ้น ราคา 2,800 บาท สนใจสอบถามได้ครับ

***สนใจสอบถามได้ อยากขาย*** General Features Microsoft Windows 7 Home Premium pre-installed w/CoA Microtower form factor Intel Pentium D 945 processo... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 31/10/2013

สอบถาม

ขายย คอมครับ สเป็กตามรูปครับ สนจัยมาเอาที่วัดได้เลยครับมีเบอรโทรติดต่อ 0918132487

ขายย คอมครับ สเป็กตามรูปครับ สนจัยมาเอาที่วัดได้เลยครับมีเบอรโทรติดต่อ 0918132487 MS Windows 7 Ultimate 64-bit CPU Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz 44... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 28/10/2013

ขายย คอมครับ สเป็กตามรูปครับ 0918132487

MS Windows 7 Ultimate 64-bit CPU Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz 44 °C Wolfdale 45nm Technology RAM 4.0GB Single-Channel DDR3 @ 534MHz (7-8-8-20) Mother... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 28/10/2013

((())) ขายด่วน PC IBM 8184 (SLIM) / INTEL PENTIUM 4 /2.8 -3.0 GHZ , RAM 1.0 GB., HDD. 40-80 GB.,CDROM , OS WINDOW XP PRO LICENSE เพียง 1,490 บาทเท่านั้น

((())) ขายด่วน PC IBM 8184 (SLIM) / INTEL PENTIUM 4 /2.8 -3.0 GHZ , RAM 1.0 GB., HDD. 40-80 GB.,CDROM , OS WINDOW XP PRO LICENSE เพียง 1,490 บาทเท่านั... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 26/10/2013

INTEL PENTIUM GB.CDROM WINDOW LICENSE

ต้องการซื้อ P4 3.40 Ghz Socket 478

ต้องการซื้อ P4 3.40 Ghz Socket 478... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 26/10/2013

ต้องการ

1400 ต่อรองได้ P4 3.0 Ghz Ram 2 Gb Agp 8x 256 Mb Hdd Sata 80 Gb

P4 3.0 Ghz Ram 2 Gb Agp 8x 256 Mb Hdd Sata 80 Gb ไม่รวมจอนะครับ ต่อรองได้นะครับ... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 26/10/2013

ต่อรอง

ขาย RAZER Keyboard Anansi สภาพ 100% ราคา เต็ม 3190 ขายแค่ 2000, RAZER Keyboard Arctosa ราคาเต็ม 1690 ขายแค่ 1000 ติดต่อก่อนรับได้เลย

ขาย RAZER Keyboard Anansi สภาพ 100% ราคา เต็ม 3190 ขายแค่ 2000, RAZER Keyboard Arctosa ราคาเต็ม 1690 ขายแค่ 1000 ติดต่อก่อนรับได้เลย... รายละเอียด >>

อัพเดทล่าสุด : 25/10/2013

RAZER Arctosa

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ พระเครื่อง ดูทั้งหมด


กิ้งก่า อี กั ว น่า ราคา เข็มขัดคิบะ cbr400 ราคามือ1 แพทเทิร์นไอติมโคน ขายตู้ปลา 60 นิ้ว เฟ ลํากล้อง 22ไทยประดิษฐ์ เปลเด็กอ่อนราคาถูก หลวงพ่อเงิน จอบเล็ก แข้งตรง ครีมยันฮี สติ๊กเกอร์ lifan ราคาแตรรถฮอนด้าเวฟ guitar acoustic yamaha l6 มือ2 จักรยาน bianchi mini ดัมเบล ปรับน้ำหนัก 0899251599 ซื้อง่าย ขายคล่อง โต๊ะสแตนเลส ราคา ล้อแม็กคัมรี่ หุ้นเกียร รถซาฟิรา dragon city วิธีผสมมังกรฟุตบอล ดรีมคุรุสภาแต่งสวย royal 1000w power amp ประดิษฐ์เจริญ บ้านหม้อ ปั๊มไฟฟ้า pigeon ขายเครื่องบินบังคับมือสอง ปลอกแฮนด์ rizoma lux มือสอง แม็กnaya18 รถไถเล็ก ราคาถูก 200sx เต้น เพาเวอร์แอมป์ประดิษฐ์เจริญซาวด์ 50 1 8g ขุนแผนบ้านกร่าง ซุ้มเรือนแก้วนิยมบูชาราคาเท่าไร ขายcd pistek เหรียญร 5หลังหลวงปู่ทวด หลวงพ่อแดง 2503 ไม่มีห่วง ราคา ฉากกั้นห้อง homepro ลํากล้อง 22 ไซบีเรียน ผสม ปอม เครื่องทองเหลือง ล้างสนิม จักรยาน ราคาฮอนด้าคลิก f1 มือสอง
ธุรกิจ & อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ หนังสือ อาหารและสุขภาพ รถ ยานพาหนะ อื่น ๆ จิปาถะ โทรศัพท์ & อุปกรณ์สื่อสาร กีฬา เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ภายในบ้าน กล้องและอุปกรณ์ วีดีโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ หัตถกรรม & ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า ท่องเที่ยวและตั๋ว บัตร สัตว์เลี้ยง & ต้นไม้ เสื้อผ้าและแฟชั่น นาฬิกา และจิวเวลลี่ เครื่องดนตรี ของสะสมและของเก่า แม่และเด็ก ของเล่น & งานอดิเรก อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน เพลง ดนตรี & บันเทิง